Witamy w naszym sklepie i życzymy udanych zakupów!

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych
przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych w domenie
skori.pl, ledtorun.pl oraz aplikacji mobilnej administrowanych przez ASIS Joanna Skonieczna i odnoszących
się do niniejszej Polityki Prywatności.


Administrator

1.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług
(dalej: „Dane Osobowe”) jest ASIS Joanna Skonieczna z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. Krynicka 19,
87-100 Toruń, NIP 8792548604 (dalej: "Sprzedawca, "Administrator").

1.2 Kontakt z administratorem:
SKORI Oświetlenie LED
ul. Olsztyńska 20d, 87-100 Toruń
skori@skori.pl lub ledtorun@gmail.com,
tel.
+48566126629 lub +48519358758
www.skori.pl, www.ledtorun.pl


Pozyskiwanie Danych Osobowych Użytkowników

2.1. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

2.2. W przypadku chęci skorzystania z usług Sprzedawcy, Użytkownik zostanie poproszony o podanie
swoich danych osobowych tj. Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres Email, NIP firmy, numer rachunku
bankowego. Podanie wyżej wymienionych danych jest świadome i dobrowolne, jednakże brak podania
Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z poszczególnych usług Sklepu.

2.3. W przypadku kontaktu telefonicznego, Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych
danych osobowych jak w pkt. 2.2. celem weryfikacji.


Przetwarzanie, Przekazywanie, Przechowywanie Danych Osobowych

3.1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „Rozporządzenie RODO”.

3.2 Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administrator przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub
nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich
zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w
szczególności systemów szyfrowania danych.

3.3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane
osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane wskazanym przez administratora podmiotom trzecim
w związku z realizowanymi usługami na rzecz Użytkowników. Dane
osobowe Usługobiorców i Klientów
Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

- przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie
Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator
udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi
realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy
Produktu Klientowi.
- podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta
w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia
zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez
Klienta.
- dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz
organizacyjne
, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu
Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy
oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i
hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej
Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy
działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego
celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
- dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie
księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna)
- Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego
zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania
danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

3.4. Jeżeli Użytkownik udostępnia lub powierza Administratorowi przetwarzanie dane osób trzecich do celów
realizowania komunikacji, rekomendacyjnych, korzystania z usług administratora, w szczególności zawarcia
lub wykonania umowy, tym samym Użytkownik oświadcza, że posiada uprawnienie do wprowadzenia
danych osób trzecich u administratora, na przykład posiada stosowną zgodę osoby trzeciej.

3.5. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy określonych Regulaminem Sprzedawcy oraz
wypełniania obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego
upływie przez okres niezbędny do:
- posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji);
- zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
- wypełnienia obowiązku prawnego Operatora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub
rachunkowych).


Prawa Użytkownika, którego dane dotyczą

4.1. Użytkownik posiada następujące prawa:
- Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia danych,
- Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
- Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- Prawo do sprzeciwu,
- Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego,
- Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia
RODO

4.2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można
kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą
elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza
kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego na dane kontaktowe z punktu 1.1.
Pliki COOKIES, Adresy IP, Profilowanie

5.1. Pliki Cookies (pol. ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera
Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta, bądź zapamiętywania
historii działań podejmowanych przez niego na stronach internetowych Serwisu. Okazik.pl wykorzystuje pliki
cookies, ponieważ umożliwiają one wygodniejsze poruszanie się po stronie i zakupy. Dzięki nim Użytkownik
może się automatycznie logować na swoje konto, a zawartość Jego koszyka (na przykład po przejściu na
inną stronę) jest zapamiętywana. Pliki cookies są elementem liczników odwiedzin, sond oraz anonimowych
statystyk. Żadne z zastosowanych cookies nie mogą wyrządzić krzywdy na komputerze Użytkownika ani
innym jego urządzeniu służącym do przeglądania stron internetowych.
Aby zablokować pliki cookies lub wyłączyć tylko niektóre ich funkcje, należy zmienić ustawienia
wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
- Google Chrome - Należy kliknąć w znajdujące się w prawym górnym rogu „Menu”, potem w zakładkę
„Ustawienia”. Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane” oraz w sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć w przycisk
„Ustawienia treści”,
- Internet Explorer - Należy kliknąć w „Narzędzia”, potem w „Opcje Internetowe”, następnie w „Prywatność” i
suwakiem ustawić poziom prywatności,
- Mozilla Firefox - Poprzez menu przeglądarki, należy wybrać kolejno: „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, a
następnie wystarczy uaktywnić pole „Program Firefox” (będzie używał ustawień Użytkownika),
- Opera - Z menu przeglądarki należy wybrać „Ustawienia”, „Prywatność i bezpieczeństwo” oraz sekcję
„Ciasteczka”.

5.2. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych,
związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych
informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do
analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane te mogą być również łączone
z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług w ramach działalności administratora

5.3. Administrator może automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać
profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie danych osobowych
polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie
ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz
zainteresowań.


Postanowienia Końcowe

6.1. Administrator zobowiązuje się:
- dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych oraz do przetwarzania
danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności RODO,
- nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały
powierzone dane,
- zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych
przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych,
- do zabezpieczenia danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym
z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO,
- pomagać Użytkownikowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania
osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.

6.2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika danych osobowych administrator,
bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, stosujemy postanowienia RODO i informujemy o takim
zdarzeniu organ nadzorczy oraz osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami RODO.

6.3. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po
przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności
dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl