Witamy w naszym sklepie i życzymy udanych zakupów!

Regulamin

Wstęp

 1.1. Sklep internetowy pod adresem www.skori.pl (zwany dalej Sklepem) jest własnością firmy:

 

ASIS Joanna Skonieczna
Olsztyńska 20d
87-100 Toruń
REGON: 341509082
NIP: 879-254-86-04

 

zwanej dalej Sprzedawcą.

 

1.2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez:

- użycie poczty elektronicznej skori@skori.pl   ledtorun.pl@gmail.com

- formularz kontaktowy znajdujący się na stronie sklepu,

- kontakt telefoniczny pod numerem +48566126629 lub+48519358758

- kontakt osobisty pod adresem Olsztyńska 20d, 87-100 Toruń

- kontakt pisemny

 

 1.3. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu www.skori.pl, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 

Zasady ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa:

 • zasady korzystania ze Sklepu,
 • zasady składania zamówień,
 • zasady zawierania umów sprzedaży oferowanych przez sprzedawcę produktów,
 • prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta,
 • zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę,
 • zasady wykonywania tych umów
 • zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.
 • zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

2.2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie i  bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej www.skori.pl. Klienci, mogą również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego (w formacie PDF) lub też sporządzić jego wydruk.

Regulamin jest również udostępniany Klientom podczas zakładania konta użytkownika i składania zamówienia, a także przesyłany Klientom w wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa w punkcie 4.4. niniejszego Regulaminu.

 

Świadczenie usług drogą elektroniczną 

3.1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu drogą elektroniczną usługę założenia konta użytkownika oraz udostępnienia formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu. Ponadto Sprzedawca może świadczyć usługę newsletter dla klientów, którzy wyrażą zgodę na jego otrzymywanie. 

 

3.2. Usługa konta użytkownika po zalogowaniu się zezwala Klientom na korzystanie z zasobów Sklepu . Założenie konta użytkownika polega na wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji zawierającego  takie informacje jak: imię i nazwisko albo nazwę firmy Klienta, adres,  kontaktowy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu.

 

3.3. Usługa formularza zamówienia daje Klientom możliwość składania zamówień (oświadczeń woli) na produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia usługa zostaje zakończona.

 

3.4. Usługa Newsletter polega na rozsyłaniu za pomocą poczty elektronicznej informacji o nowościach, promocjach oraz bieżącej działalności Sklepu. Newsletter wysyłany jest tylko klientom, którzy uprzednio wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, a korzystanie z niego jest bezpłatne przez czas nieoznaczony. Klient w każdej chwili ma prawo, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, cofnąć zgodę na otrzymywanie Newsletteru poprzez kliknięcie w link zawarty w otrzymanej wiadomości e‑mail lub poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego żądania drogą pisemną lub za pośrednictwem e-mail na dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu.

 

3.5. Do korzystania z usług wymagany jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub wyższej oraz z obsługą skryptu Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 

3.6. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności wirusy komputerowe, konie trojańskie, spam (niechciane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców) oraz ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

 

Zawarcie umowy sprzedaży

4.1   Zamówienia Klientów przyjmowane są przez Sprzedawcę poprzez stronę internetową Sklepu www.skori.pl. Zamówienia można składać za pośrednictwem formularza zamówienia 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

4.2. Przez złożenie zamówienia rozumie się dokonanie wyboru rodzaju i liczby produktów na stronie www.skori.pl, kliknięcie polecenia dodaj do koszyka, wybór sposobu dostawy oraz płatności, wypełnienie formularza zamówienia, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie polecenia „Kupuję i płacę”. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

 

4.3 Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

 

4.4 Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, stanowiącą jednocześnie oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta i potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

Cena i płatność

5.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

 

5.2.  Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, o których mowa w punkcie 6 niniejszego Regulaminu.

 

5.3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:

 1. a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 2. b) w formie płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayU.pl;
 3. c) gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
 4. d) gotówką w momencie osobistego odbioru towaru.

 

5.4. W przypadku wyboru przez Klienta dokonania płatności przelewem lub płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayU.pl, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności gotówką, za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub przy odbiorze osobistym, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w momencie odbioru zakupionych produktów.

 

5.5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

 

Dostawa towaru

6.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Klient dokona odbioru osobistego. W przypadku złożenia zamówienia na produkty, których łączna cena przekracza kwotę 500,00 złotych brutto, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.

 

6.2. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt realizacji zamówienia, zawiera cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest dla Klienta przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

 

6.3. Zamówione przez Klienta produkty dostarczane są na adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient wypełniając formularz zamówienia.

 

6.4. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowanie na terenie Polski. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Polski należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.

 

6.5. Czas realizacji zamówienia wynosi do 24 godzin, a w przypadku zamówieniu produktów specjalnych (oznaczenie na karcie produktu) czas wysyłki ulega wydłużeniu do 3 dni roboczych, liczonych:

 1. a) w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu PayU.pl - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
 2. b) w przypadku płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
 3. c) w przypadku odbioru osobistego – od dnia zawarcia umowy sprzedaży, przy czym Sprzedawca poinformuje Klienta o gotowości produktów do odbioru za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.

 

6.6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

 

Warunki reklamacji oraz gwarancji

7.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

 

7.2. Reklamacje można zgłaszać pisemne lub poprzez pocztę elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1. Regulaminu, jak również za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie Sklepu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie (na przykład paragon lub fakturę VAT). Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.

 

7.3. Gwarancja nie obejmuje zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych, uszkodzenia towaru powstałego w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, nieprawidłowego montażu, samodzielnych przeróbek oraz innych nieautoryzowanych ingerencji w sprzęt. W przypadku żarówek gwarancją nie są objęte również uszkodzenia powstałe w następstwie niewłaściwego montażu, stosowania na zewnątrz bez żadnej ochrony, w wyniku zamoczenia żarówki przez wodę lub inne ciecze, stosowania w układach elektrycznych ze ściemniaczem.

 

7.4. Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany produkt osobiście bądź za pomocą firmy spedycyjnej na dane kontaktowe określone w punkcie 1.1. Regulaminu, na własny koszt. Przesyłki wysyłane „na koszt odbiorcy” nie będą przez Sklep odbierane. 

 

7.5.  Sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego sprzętu na czas trwania naprawy. 

 

7.6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni.

 

7.7. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prawo do odstąpienia od umowy

8.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 8.4, 8.5 i 8.6 niniejszego Regulaminu.

 

8.2. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jak również pobrać, wypełnić i odesłać do Sprzedawcy załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

8.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

8.5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.

 

8.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od zwrotu, w przypadku gdy odesłany towar / produkt:

 • będzie nosił ślady użytkowania,
 • produkt lub akcesoria będą niekompletne bądź uszkodzone,
 • produkt zostanie zapakowany w zastępcze, nieoryginalne bądź uszkodzone (rozerwane lub mające ślady użytkowania) opakowanie.

 

8.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności w stosunku do umowy:

 1. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 3. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 4. d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

8.8. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle oferuje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

 

8.9. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

9.1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 

9.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.

 

9.3. Klient ma również możliwość zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

 

9.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Ochrona Danych Osobowych

10.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.1. Regulaminu.

 

10.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

 

10.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

10.4. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu.

 

10.5. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich ochrony zawarte są w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

11.1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa.

 

11.3. Załącznikami do Regulaminu są:

 

Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.

 

11.4. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl